fotka

fotka fotka fotka
"Potřebujeme Vaši lásku!" "Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu." Bible, První list do Korintu

Nemá smysl snažit se ovlivňovat životy dětí, pokud ty děti nebude mít někdo skutečně rád. Náš spolek má spoustu krásných cílů: rozvynout vzdělávací potenciál dětí, stabilizovat jejich emoční život pozitivními zážitky, důstojné začlenění dětí do společnosti... Pokud se ale tyto děti nesetkají v životě s přijetím, pokud jim naše společnost nedá šanci, tak je naše úsilí marné. Toho jsme si plně vědomi, takže i my dospělí prožíváme někdy krizi bojovníků s větrnými mlýny a proto:
"Potřebujeme Vaši lásku!"

fotka