fotka

fotka fotka fotka fotka fotka
"Vezmete mě na tábor?" "K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; peníze vyřeší všechno." Tato skoro kacířská slova jsou zapsána v Bibli v knize Kazatel 10,19. Nechci se hádat o tom, jak je to myšleno, ale je pravda, že našemu spolku by se rozhodně nějaké peníze hodily :-).

Můžete např. zaplatit konkrétnímu romskému dítěti tábor s dětmi majoritní populace. Můžete sponzorovat hudební kroužek nebo výlet do přírody. Můžete přispět na školní pomůcky pro děti nebo jim zasponzorovat návštěvu muzea... Možností je opravdu mnoho :-).

fotka