fotka

"Venku" Tě neudusí. Po této indicii již všichni našli schránku venku za ohništěm, protože věděli, že oxid uhelnatý je horší než oxid uhličitý. Oba vznikají při hoření. Uhelnatý, který je životu nebezpečný, při nedokonalém spalování a uhličitý, který je běžnou součástí naší atmosféry, při běžném spalování.

fotka