fotka

"Pojedeme na tábor? Vezmeš nás do bazénu? Můžeme chodit na kroužky pořád?" Často dostávám otázky tohoto charakteru, na které nemohu pravdivě odpověď, protože to prostě nevím. Nevím, jestli budu mít dost peněz na letní tábor (v roce 2014 jsem v červnu dostala příslib peněz, na konci července proběhly první platby a na konci srpna jsme mohli jet na tábor - to už byla v noci pod stanem docela zima), nevím, zda budu mít příští rok na nájem, aby mohly děti chodit na kroužky i nadále, nevím, zda budou peníze na motivační akce. Nedostatek finančních prostředků dlouhodobě brzdí naši práci. Píšeme velké množství žádostí o granty a dotace, ale získané prostředky většinou neodpovídají vložené energii (často příspěvek nedostaneme vůbec nebo v minimální výši). Narážíme na lobing politických stran, všelijakých známostí nebo se prostě netrefíme do vkusu posuzovatelů. Na přidělování finančních příspěvků (ať ze státního nebo soukromého sektoru) má vliv tolik pro nás nepředvídatelných faktorů, že někdy uvažuji, zda by nebylo efektivnější jít si vsadit Sportku.
O to víc si samozřejmě vážíme příspěvků, které jsme dostali! Vážíme si příspěvků od nadací (přestože jsme tam neměli známé), vážíme si příspěvků od soukromých dárců (přestože oni z nás "nic nemají"), vážíme si i občasných příspěvků ze státního sektoru (přestože naše cílová skupina k volbám většinou nechodí).

Hledáme cestu, jak tuto situaci změnit. Potřebovali bychom mít zabezpečené nejnutnější potřeby organizace (nájem kluboven, jídlo na tábor, nejnutnější mzdy...), tak abychom mohli v klidu podávat granty a s nadhledem očekávat, zda vyjdou či ne. Proto jsme založili Klub přátel Blízkého souseda. Rádi bychom shromáždili několik drobných přispěvatelů, kteří by nám pomohli tyto základní potřeby uhradit. První statečné již máme :-).
Pro přispěvatele nad 100 Kč měsíčně nebo 1200 Kč ročně nabízíme transparentnost, nabízíme pozvání na Vánoční (ukázka Vánoční slavnosti 2014) a Velikonoční slavnost, nabízíme zasílání výroční zprávy (dle přání v tištěné podobě nebo emailem), nabízíme potvrzení o daru použitelné do daňového přiznání, nabízíme poděkování na našich webových stránkách a ve výroční zprávě.
Pro snazší komunikaci s přispěvateli jsme vytvořili přihlášku, kterou je možné zasílat poštou na adresu sídla nebo naskenovanou na email - obě adresy jsou v Kontaktech. Příspěvky je možné samozřejmě zasílat i bez jejího vyplnění na náš účet: 2700213954/2010. Přihláška je potřebná pro ty, kteří by chtěli využít některou z našich výše zmiňovaných skvělých nabídek.
S pozdravem Pavla Fáberová - předsedkyně Blízký soused

fotka