fotka
fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka

"19 dětí a 17 dospělých" Tolik nás bylo v jednu chvíli letos na tábořišti. Měli jsme velkou radost, že přijelo tolik dětí. Jsme moc vděční za všechny dobrovolníky - v jednu chvíli se nám ale překrývali přijíždějící a odjíždějící. Jsme opravdu moc rádi, že do chodu tábora se v poslední době zapojuje čím dál tím více dobrovolníků z romské komunity, včetně našich odrostlých táborníků. To se nedá naplánovat dopředu - stejně jako spousta dalších věcí v naší práci - proto jsme opravdu moc vděční všem sponzorům a podporovatelům.

fotka