fotka

Výroční zpráva o. s. Blízký soused za rok 2011

     V roce 2011 se o. s. Blízký soused i nadále podílelo na organizaci dvou družinek oddílu Klubu Pathfinder - Karit (v azylovém domě Naděje a v azylovém domě Sv. Zdislavy). Na každém klubu se pravidelně scházelo 7 až 15 dětí. Učili jsme děti názvy stromů a zvířat, orientaci na mapě, v rámci soutěží hrát fér, chovat se přátelsky, vážit si křesťanských hodnot (např. že je lépe pracovat než žít z dávek). Zorganozovali jsme pro děti několik výletů v rámci Plzně a nejbližšího okolí (byli jsme se koupat v rybníkách i v bazénech - učili se plavat, jeli jsme Úhlavu na raftech byli v psím útulku i v záchranné stanici zvířat na Chlumu...). S vděčnosti jsme využili i akcí Klubu Pathfinder, které neorganizoval náš oddíl Karit. Byli jsme na Baterkované (akce oddílu Ararat), na Drakiádě, na Rychlých kolech - závody autíček na autodráze (akce oblasti Divoký západ), na Vločičce, Robinsonádě a Múzičce (akce českého sdružení). Dále s vděčností pokračujeme ve spolupráci s o. s. Kvítek (např. Vánoční dílničky) a Paprsek (maškarní a diskotéka). Na tyto akce bereme stejně jako na tábory vždy malé množství romských dětí mezi většinu dětí majoritní populace.
     V létě jsem vyslali 28 romských dětí na tábory s dětmi majoritní populace. Nebylo to vždy úplně snadné :-). Byli jsme na 5 táborech, které pořádalo o. s. Klub Pathfinder, na 1 táboře o. s. Kvítek a na táboře pořádaném Městskou Policií Plzeň. Dalších 5 našich dětí se účastnilo příměstského tábora pořádaného ECM Marantha, kde si pro děti připravovali program Američané z Tenesee. Pro děcka to byla naprosto ojedinělá příležitost vyzkoušet si angličtinu v praxi.
     Šestkrát jsme uspořádali Romboh - křesťansko-naučnou show, kde dětem zábavnou formou (písničky, scénky...) představujeme hodnoty naší majoritní společnosti. Například, že je lepší peníze vydělat, než si je půjčit, že za krádež čeká člověka vězení, že kouření ničí zdraví...
     Naši členové a dobrovolníci se snaží vzdělávat v oboru. Ing. Pavla Papazianová se účastnila školení: Jak napsat grant Pomozte dětem, získala osvědčení Zdravotník zotavovacích akcí a osvědčení o absolvování kurzu: Specifika předškolního vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí. Jan Libotovský a Šárka Bartošková úspěšně absolvovali Vůdcovský kurz pro práci s dětmi a pořádání táborů od o. s. Pathfinder. Stejně jako v loňském roce byla naše činnost postavena pouze na práci dobrovolníků (žádné peníze nešly na mzdy).
     Věnujeme se pravidelně o málo většímu počtu romských dětí než loni - asi 60 (s některými dětmi jsme v kontaktu již 4 roky), ale podařilo se nám letos absolvovat s dětmi mnohem více akcí a táborů. Jsme velmi vděční za lidi, kteří tyto akce pořádají a spolupracují s námi! Naši dobrovolníci se mírně obměnili, ale počet zůstává stejný - asi 20 úžasných lidí :-).

fotka