fotka

Výroční zpráva o. s. Blízký soused za rok 2012

     V roce 2012 pokračovalo naše o. s. ve vedení dvou klubů (v azylovém domě Naděje a Sv. Zdislavy). Na každém klubu se pravidelně scházelo 6 až 18 dětí. Zorganizovali jsme pro děti několik akcí v rámci Plzně (např. návštěvy Akvatery, Zoo, bazénů, Západočeského muzea...). V druhé polovině roku jsme s pravidelnou klubovou činností v azylových domech přestali (těmto dětem se věnují sociální pracovnice zaměstnané v azylových domech a také nám se podařilo pomoci s organizací kroužků v těchto azylových domech - viz. níže) a začali se více věnovat dětem z ghet a ubytoven. Pomáhali jsme v organizaci kroužků: po celý rok azylový dům Sv. Zdislavy v Plzni - hudební kroužek, od dubna do října sportovní kroužek (ubytovna Na Sklárně a ubytovna Na Zámečku v Malesicích), 2x taneční kroužek (hip hop a orientální tanec v azylovém domě Naděje v Plzni), hudební kroužek v ZŠ Podmostní v Plzni (viz. podrobný seznam akcí).
     V létě 2012 se nám podařilo umístit 32 romských dětí na pobytové tábory a 56 romských dětí na příměstské tábory! Spolupracovali jsme již tradičně (nejen v létě v rámci táborů, ale i přes rok na různých akcích: Rychlá kola, Vločička, Robinsonáda, Vánoční rodinná bohoslužba...) s organizacemi pracujícími s dětmi majoritní populace (Pathfinder, Kvítek, PKRDM, Paprsek). Naše děti byly celkem na 4 pobytových táborech a na několika táborech příměstských... Bylo to skvělé, děti často hodnotily pobyt na táboře jako to nejhezčí, co zatím v životě zažily... Moc děkujeme všem, kteří se na tom podíleli!!!
     Tak jako v loňském roce i letos jsme šestkrát uspořádali Romboh - křesťansko-naučnou show, kde dětem zábavnou formou (písničky, scénky...) představujeme hodnoty naší majoritní společnosti. Například, že je lepší pracovat než žít z dávek a že když mě bolí zuby, je dobré zajít k zubaři...
     Díky podpoře NROS - Pomozte dětem mohla v roce 2012 předsedkyně Ing. Pavla Papazianová pracovat pro naše občanské sdružení na plný úvazek. Naše práce se tím výrazně zkvalitnila a rozšířila.
     Naše o. s. jsme úspěšně propagovali na Bambiriádě, kde jsme měli nejen stánek s letáky a informacemi o naší činnosti, ale i jsme dětem a jejich rodičům nabízeli projížďku na raftech po nádrži České údolí. Dále jsme ve spolupráci s Českou Spořitelnou uspořádali dobrovolnický den: Zábavné odpoledne s rozšířením finanční gramotnosti pro asi 50 sociálně znevýhodněných dětí.
     Naši členové a dobrovolníci se snaží vzdělávat v oboru. Ing. Pavla Papazianová a Aleš Fáber se účastnili školení: Hlavní vedoucí zotavovací akce - specifikum stanových táborů bez pevného objektu. Pavla Papazianová pak dále absolvovala seminář: Interkulturní výchovou a prožitkem k toleranci - nové metody v interkulturním vzdělávání pro střední školy. Oba tyto kurzy byly akreditované MŠMT.
     Naše předsedkyně se podílela na tvorbě metodiky na téma: Inkluze dětí se sociálním znevýhodněním skrze volnočasové aktivity - Projekt váhy
     Tento rok jsme se věnovali o málo většímu počtu romských dětí než loni - asi 70 (s některými dětmi jsme v kontaktu již 5 let).

fotka