fotka

Výroční zpráva o. s. Blízký soused za rok 2013

     První polovina roku 2013 byla silně poznamenána tím, že jsme nedostali žádný grant. Nemohli jsme nikoho zaměstnat a neměli jsme prostředky na větší akce. Naše předsedkyně byla hlášena na ÚP a musela si hledat jiné zaměstnání. Uspořádali jsme jen několik "nízkonákladových" akcí - výlety, návštěvy bazénu, děti kreslily obrázky na výstavu v Raiffeisenbance, za které pak na konci roku dostali krásné dárky. Již tradičně jsme se zúčastnili dobrovolnických dnů (Give & Gain o Engage day - to bylo opravdu skvělé!) a Bambiriády (i když letos nám tolik nepřálo počasí, takže námi nabízené svezení na raftech nemohlo být pro zimu využito :-().
     Velkým požehnáním pro naše romátka jsou každoročně společné akce s dětmi majoritní populace. Letos jsme se např. účastnili v Praze akce: Kde bydlí kuře (pořádané NROS), Lampionového průvodu (pořádaného Paprskem), soutěží v bazénu s Potápěčským klubem nebo velmi inspirativního víkendu s Klubem cestovatelů.
     V létě jely děti opět na tábory pořádané Klubem Pathfinder a Kvítek s dětmi majoritní populace, ale i na náš vlastní tábor do Krkonoš na chatu Wébrovka, který jsme díky podpoře VDV OH mohli zorganizovat. Tábor je vždy velkým zážitkem. Např. Simonka ještě nyní - více než půl roku po táboře - zdraví Johanku (mostový člověk na Simončině táboře - obvykle s dětmi pošleme na tábor, který nepořádámy my, někoho, koho znají...) táborovým pokřikem: "Na táboře je nám dobře, máme radost ze slunka, jsme zelená housenka!" Přitom Simonka si po absolvování 1. třídy nezapamatovala ani jedno písmeno a ani jedno číslo. Tato zkušenost nám připomněla potřebu alternativy k stávajícímu vzdělávacímu systému. Věnovali jsme již hodně času hledání cest, jak realizovat projekt Moje milovaná škola a Statek Devatero řemesel - viz. naše webové stránky. Zatím jsme v tomto směru nebyli úspěšní, ale nevzdáváme to :-).
     V druhé polovině roku jsme díky podpoře MŠMT měli spoustu zážitků z akcí v rámci kroužků - byli jsme v bazénu, na Minigolfu, v divadle, na Laser game, na výletech... Prostě paráda! I toto byla příležitost, jak se setkat s dětmi majoritní populace jako rovnocení partneři :-). Velkou inspirací a povzbuzením do další práce pro nás byla akce Neziskovka roku, i když jsme tentokrát nic nevyhráli :-). Od poloviny roku je naše předsedkyně opět zaměstnancem naší organizace a dokonce se nám na konci roku podařilo získat plat pro další zaměstnankyni Nikol Karikovou, takže z toho máme velkou radost a těšíme se na příští rok! Obrovským povzbuzením je pro nás i to, že máme prvního pravidelného soukromého podporovatele, který nám zasílá každý měsíc 200,- Kč!
     Letos jsme opět podali nesčetně žádostí o dotaci naší činnosti. Získali jsme 10.000,- Kč od Města Plzeň na volnočasové aktivity, 120.000,- Kč od MŠMT na kroužky a 100.000,- Kč od VDV Olgy Havlové na tábor. Velice nás také potěšilo, že jsme se stali partnery úspěšného Višegradského grantu, díky kterému budeme moci příští rok sdílet své zkušenosti s kolegy z Maďarska, Slovenska a Polska.
     Naši členové a dobrovolníci se snaží vzdělávat v oboru. Ing. Pavla Fáberová se účastnila dvou seminářů k novele občanského zákoníku (na KÚ a od PKRDM), 3 denního semináře pořádaného Mládeží v akci na téma Projektový managment a mnoha podnětných osobních setkání s představiteli státní správy i kolegy z neziskových organizací. Pavla a Aleš Fáberovi se dále účastnili semináře 1 + 1 o vztahových dovednostech, porádaného sdružením 3pe. Bc. Nikol Kariková začala dálkově studovat pedagogické minimum a účastnila se semináře: Formela a Teoprax - neformální vzdělávání a teorie v praxi, pořádaného Mládeží v akci.
     Tento rok jsme se věnovali asi 80 romským dětem (s některými jsme v kontaktu již více než 6 let).

fotka